IT outsourcing

Naše služby

Zajistíme, aby firemní technologie a služby byly v dobré kondici a zabezpečené.

Převedeme odpovědnost za bezproblémový a plynulý chod Vašeho IT prostředí.
Téměr okamžitě Vám snížíme finanční náklady za pracovní čas a vlastnictví.
Ušetřené prostředky můžete využívat na jinou pracovní aktivitu nebo volný čas.
Na naše služby můžete využívat dotační příležitosti z EU fondů.

On-premise
tradiční Řešení

1) Formou dotazníku provedeme audit aktuálních potřeb na IT.

2) Na míru navrhneme servisní smlouvu.

3) Převedeme odpovědnost za správný a bezpečný chod Vašeho IT na nás.

Jsme certifikovaným partnerem dodavatelských IT řešení. Máme dlouholeté zkušenosti s implementací a správou mailových služeb, datových uložišť a bezpečnostních technologií.

Nasazujeme jak tradiční servery, tak i virtualizované prostředí serverových řešení.
Vysoká dostupnost služeb je naší doménou, při kterých šetříte pořizovací náklady na hardware a např. elektrickou energii. Všechny vzdálené přístupy jsou zabezpečené, technologie jsou šifrované a nemusíte se obávat úniku firemních informací.

Údržba a správa počítačové sítě, konfigurace podnikových infrastruktur

Dokonale Vám nastavíme počítačovou podnikovou infrastrukturu. Pro optimalizaci a centralizaci nastavení používáme osvědčené Microsoft technologie.

Zálohování a obnovení podnikových aplikací

Zálohování dat je jedním s klíčových úkonů pro bezpečný chod každého IT prostředí. Nastavujeme různé politiky zálohování od technologie snímkování po zálohování na diskové pole nebo datové pásky. Výhodné je použití virtualizace, kdy server můžeme zprovoznit už od 15 minut a snížit tak finanční a časové prostoje.

Proaktivní monitoring kritických služeb

Pomocí monitoringu máme nepřetržitý přehled o aktuálním zdravý Vašeho IT a v případě poruchy incident okamžitě řešíme ještě dříve, než to reálně poznáte.

Školení a konzultace

Jsme si vědomi, že nové technologie potřebuje zákazník nejen poznávat, ale hlavně ovládat. Vaši zaměstnanci získají na školeních potřebné vědomosti a firma získá maximální produktivitu nastavených technologií.

Technická podpora: 725 853 107

KONTAKT